TSL OMSTÄLLNING.

För den person som blivit varslad eller uppsagd finns TSL omställning, som är en kollektivavtalad försäkring. Junic är en samarbetspartner som genomför TSL omställning på uppdrag av Trygghetsfonden TSL. Vårt mål är att hitta en ny sysselsättning till den som blivit varslad eller uppsagd – och det så fort som möjligt – helst innan anställningen tar slut. För varje deltagare utformar vi en individuell aktivitetsplan där vi utgår från individens kompetens, önskemål och målsättning. Vi hjälper till med att hitta jobben, skriva CV och ansökningshandlingar, tränar intervjuteknik och ger goda råd inför anställningsintervjun. Vi finns med och coachar personen hela vägen under omställningsprocessen.