REKRYTERING.

Att anställa medarbetare är ofta resurskrävande och kostsamt. Samtidigt är det ett vågspel som man vill ska slå väl ut. Vi kan avlasta dig genom att göra hela eller delar av rekryteringsarbetet. Allt från att enbart analysera de olika kandidaterna till en totallösning med annonsering, djupintervjuer, jobbprofiler, referenstagningar och rekommendationer. I vår databas finns ett stort antal unga talanger och personer med lång erfarenhet som söker nya uppdrag. Vi kanske redan har en lämplig kandidat som uppfyller just dina önskemål.